EĞİTİM MATERYALLERİ

Bu platformda yer alan eğitim materyalerinin tamamı 2015-1- TR01-KA201- 021420 sayılı "Üstün Yetenekli ve Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenleri için Stratejiler” başlıklı proje kapsamında geliştirilmiştir. Belirtilen niteliklere sahip on altı animasyonun sekizi okul öncesi ve sekizi ilkokulu kapsayacak şekilde organize edilmiştir. Belirtilen öğretim materyali Türkiye, Çekya ve İtalya tarafından hazırlanmıştır. Burada öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaşabilecekleri problem durumların çözümünde kullanabilecekleri çeşitli sosyal-duygusal stratejiler bulunmaktadır.

Görüntülenme Sayısı: 1000