2015-1-TR01-KA201-021420 Üstün Yetenekli ve Zekalı Öğrencilerin Öğretmenleri İçin Stratejiler Projesi

Proje Hakkında Genel Bilgiler

Avrupa Birliği Erasmus + Programı Ana Eylem 2- Stratejik Ortaklıklar-Karma Okul Eğitimi Projesi kapsamında yürütülen 2015-1-TR01KA201-021420 numaralı “Üstün Yetenekli/ Zekâlı Bireylerin Öğretmenlerine Yönelik Stratejiler” başlıklı projenin amacı; kapsayıcı eğitim ortamında görev yapan okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin sınıflarında bulunan üstün yetenekli/zekâlı çocukların ya da bu yönde potansiyele sahip çocukların karşılaşacakları sosyal duygusal problemlerine yönelik stratejiler geliştirmektir.

Görüntülenme Sayısı: 2051